Function

UEL (Thailand) Co.,Ltd.

FUNCTION

PRESS

PRESS


PRESS hỗ trợ thiết kế KHUÔN DẬP. Nó có ba khả năng chính: hỗ trợ thiết kế, mô hình hỗ trợ, và hỗ trợ sau quá trình.

Read more

CAE-PRESS


CAE-PRESS phép nhà thiết kế để thực hiện một phân tích ứng suất thông qua các hoạt động liền mạch của CAD và CAE. Thiết kế chỉ được yêu cầu để thực hiện các hoạt động CAD đầu vào đơn giản mà không cần liên quan đến CAE.

Read more

PRESS-SIM


PRESS-SIM là một công cụ mô phỏng đơn giản giúp định hình khuôn dập. Điều này giúp định hình đường blank môt cách nhanh chóng (Blank Deployment Line) và Phát triển đường Lines Trim (Trim Development Lines) sẽ giúp định hình lượng công việc ở phần của thiết kế.

Read more

DIE LAYOUT


DL, công cụ hỗ trợ 3D, được sử dụng để cải thiện chất lượng của thiết kế bố trí khuôn trong giai đoạn thiết kế. Do 3D thiết kế bố trí die kích hoạt bởi DL, các nhà thiết kế có thể thấy trước và có biện pháp đối với bất kỳ vấn đề có thể xảy ra trong các giai đoạn sau quá trình (thiết kế khuôn và điều khiển số / NC) và cũng trong lĩnh vực này.

Read more

PRESS-FORM-EX


PRESS-FORM-EX cho phép người sử dụng để rút ngắn một thời gian giao hàng. Nó có thể nhanh chóng và rất chính xác thực hiện các mô hình đặc trưng của việc hình thành khuôn, xác nhận sự chính xác của số biến dạng dự đoán, xác nhận một lệch, trọng lượng, và mô hình bằng cách xem xét các số liệu dự đoán biến dạng, đặc điểm của vật liệu và số liệu FILE STL.

Read more

PRESS-MOTION


PRESS-MOTION là một công cụ dễ sử dụng để phân tích tình trạng chuyển giao dữ liệu của quá trình sản xuất

Read more

CADmeister-LITE for PRESS DIE


Đây là một công cụ để xác nhận thông tin thuộc tính đã được gán cho dữ liệu CAD 3D. Nó có khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dữ liệu ở các trang web thực tế sản xuất cũng như đo lường chiều, tạo ra các bản vẽ 2D, và kiểm tra nhưng trở ngại.

Read more

CAM3D


CAM3D của CADmeister tạo dữ liệu để gia công bề mặt cong cho các mô hình khối và cũng như cho mô hình 3D CAD bao gồm cả dữ liệu bề mặt. Người dùng có thể hiển thị các mô hình trên màn hình CAD, và sử dụng chúng để tính toán đường mà có thể đáp ứng các nhu cầu gia công.

Read more

CAM2D


CAD2D của CADmeister tạo ra các cách thức gia công trên cơ sở dữ liệu mô hình 3D cũng như các thành phần 2D. Các cách thức gia công 2D sử dụng cho các lệnh của Profile Machining, Pocket Machining, và Hole Machining có thể được tạo ra thông qua các thao tác đơn giản.

Read more

CAMEDIT


CAMEDIT cho phép người dùng chỉnh sửa và tạo các đường paths và có thể hoạt động dễ dàng hiệu quả cao cho việc gia công.

Read more

3DPROFILE


3DPROFILE tạo ra dữ liệu được sử dụng để gia công theo hình dạng các đường thẳng/đường cong 3D của một bàn nén với lưỡi dao cắt tỉa, và cho gia công một phần cắt xén.

Read more

CAM-STRUCTURE


Hệ thống này sẽ tự động xử lý một đề tài trên cơ sở dữ liệu đặc điểm của việc gia công máy nén. Nó cũng tự động tạo các cách thưc cho sự gia công chính của một cấu trúc, dao cắt thép nhận được một lực ép 'Insert'. Các cách thức đã được chuẩn hóa thông qua việc sử dụng cơ sở dữ liệu tri thức.

Read more

FM-CAM2


Khuôn hoàn chỉnh CAM hỗ trợ việc xử lý khuôn hoàn chỉnh của một kết cấu (khuôn kim loại dập khuôn đúc 'Insert') thông qua việc sử dụng các mô hình 3D đặc.

Read more