Function

UEL (Thailand) Co.,Ltd.

FUNCTION

CAM

CAM3D


CAM3D của CADmeister tạo dữ liệu để gia công bề mặt cong cho các mô hình khối và cũng như cho mô hình 3D CAD bao gồm cả dữ liệu bề mặt. Người dùng có thể hiển thị các mô hình trên màn hình CAD, và sử dụng chúng để tính toán đường mà có thể đáp ứng các nhu cầu gia công.

Read more

Basic Function of CAM (DB)


CADmeister / CAM cung cấp môi trường hoạt động cho người sử dụng chuyên gia lành nghề hoặc mới bắt đầu.

Read more

Basic Function of CAM (NC)


Các chức năng tiêu chuẩn cho việc tạo dữ liệu NC được cung cấp để hỗ trợ 3-axis Machines, Table 5-axis Machines, và Attachment 5-axis Machines cũng như đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của việc gia công.

Read more

CAM2D


CAD2D của CADmeister tạo ra các cách thức gia công trên cơ sở dữ liệu mô hình 3D cũng như các thành phần 2D.

Read more

CAMEDIT


CAMEDIT cho phép người dùng chỉnh sửa và tạo các đường paths và có thể hoạt động dễ dàng hiệu quả cao cho việc gia công.

Read more

CAM-DX


CAM-DX là một hệ thống CAD/CAM mà bao gồm một CAM engine dựa trên CADmeister/CAM. CAM engine đã được sản xuất bởi C&G SYSTEMS INC - một công ty được công nhận danh tiếng trong lĩnh vực gia công các loại khuôn.

Read more

CAM-ADV


CAM-ADV là một phiên bản nâng cao của CADmeister/CAM. Do các chức năng add-on của việc gia công ban đầu, Preparation Settings, và các dao cắt bán kính đứng đầu cuối, nó có khả năng chỉnh sửa trước các khu vực gia công, kiểm tra phạm vi gia công, và thực hiện hiệu quả việc gia công thô (và ở giữa giai đoạn gia công) .

Read more

CAM-STL


CAM-STL kết hợp với CADmeister/CAM tạo ra các đường trên cơ sở số liệu STL. Nó hỗ trợ một loại kỹ thuật đảo ngược của việc gia công.

Read more

3DPROFILE


3DPROFILE tạo ra dữ liệu được sử dụng để gia công theo hình dạng các đường thẳng/đường cong 3D của một bàn nén với lưỡi dao cắt tỉa, và cho gia công một phần cắt xén.

Read more

CAM-STRUCTURE


Hệ thống này sẽ tự động xử lý một đề tài trên cơ sở dữ liệu đặc điểm của việc gia công máy nén. Nó cũng tự động tạo các cách thưc cho sự gia công chính của một cấu trúc, dao cắt thép nhận được một lực ép 'Insert'.

Read more

FM-CAM2


Khuôn hoàn chỉnh CAM hỗ trợ việc xử lý khuôn hoàn chỉnh của một kết cấu (khuôn kim loại dập khuôn đúc 'Insert') thông qua việc sử dụng các mô hình 3D đặc.

Read more

CAM-ATTRIBUTE


CAM-ATTRIBUTE tự động tạo và chuẩn hóa dữ liệu gia công trên cơ sở dữ liệu về gia công 2D/3D đã được gán và thông tin hình học cho việc khoan lỗ.

Read more